Ja disponible a la plana web del Departament de Justícia l’accés per a la inscripció al Registre de parelles estables de Catalunya. És un registre administratiu on es poden inscriure, voluntàriament i amb el consentiment dels dos convivents, les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya. També se’n podrà inscriure l’extinció.

Enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-de-parelles-estables-de-Catalunya

Share