Calendari
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)

Els ajuntaments, en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants (o escoles bressol) públiques, poden establir un calendari propi; aquest calendari s’ha de fer públic i ha d’estar comprès entre el 7 de maig i el 26 de juny de 2019.

En cas de no establir-ne cap de propi, el calendari és el següent:
– Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2019
– Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos
– Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
– Presentació de reclamacions: del 5 a l’11 de juny de 2019
– Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019
– Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019
Matrícula
– Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 26 de juny de 2019

Share