Aquí us informem de la preinscripció presencial que es durà a terme del 19 al 22 de maig:

➡️ Documentació a presentar:

 1. Sol·licitud de preinscripció oficial.
 2. Fotocòpia dels DNI: pare i mare
 3. Fotocòpia DNI d’alumne/a (si és el cas)
 4. Fotocòpia del llibre de família
 5. Fotocòpia de la targeta sanitària (TSI)
 6. Tres fotografies de carnet, que siguin les més actuals possibles,
  penseu qu els vostres fill/filles veuran aquesta fotografia durant 3
  anys.
 7. Els Alumnes que fan la preinscripció el qualsevol curs que no sigui
  P3, han de demanar al centre en el qual estan matriculats el INDALU

➡️ Documentació complementària (SI ES DONA EL CAS)

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
 • Document de discapacitat (igual o superior 33% de l’alumne pare o
  mare, tutors o germans)
 • Malaltia Crònica de l’alumne que afecti el sistema digestiu, endocrí
  o metabòlic.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres via WhatsApp 669 055 570

Share