Normativa

En aquest apartat hi ha informació sobre resolucions administratives i/o judicials de rellevància pública que han implicat al consistori o a alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l’alcalde/alcaldessa i els regidors/es). També sobre els dictamen que emeti la Comissió Jurídica Assessora, l’alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica.