Organització Administrativa

En aquest apartat hi ha informació sobre l’organització administrativa del consistori. S’hi pot consultar l’organigrama tècnic, la plantilla de l’Ajuntament, les retribucions i també l’estructura de les empreses municipals, els consorcis i les fundacions.