Òrgans de govern

En aquest apartat hi ha recollida la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d’ells i qui en forma part. A més, també hi ha accés directe al Ple de l’Ajuntament i al Personal Eventual del consistori.