L’Ajuntament de Perafort és beneficiari dels ajuts “Temps x Cures” per les següents actuacions i imports:

    • Casal d’Estiu 1.904 euros
    • Acollida Tarda alumnes Puigdelfí 1.257,20 euros

Aquest ajuts es donen als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys a tot el territori català. La transferència dona suport als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat. Inclou serveis de cangur municipal (en equipaments públics o a domicili), ludoteques, casals en períodes no lectius, colònies i campaments, espais d’acollida matinal, de migdia o de tarda a les escoles i altres serveis anàlegs fora del temps i l’àmbit educatiu.

L’objectiu d’aquesta política és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius específics. Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i nens. Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures. Tercer, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures. Quart, generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat.