Aprovat el conveni de gestió documental amb el Consell Comarcal

  • El municipi tindrà una persona arxivera que gestioni la documentació històrica.

El Ple de Perafort i Puigdelfí es va reunir en una sessió ordinària el 14 de desembre al matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Durant l’acte es van aprovar per majoria o unanimitat totes les propostes, entre les quals destaquen l’adhesió al conveni de gestió documental del Consell Comarcal del Tarragonès o l’ordenança municipal dels serveis funeraris.

El Ple de Perafort va aprovar amb sis vots a favor i tres abstencions de Tots Som Perafort i Puigdelfí l’aprovació de l’adhesió al conveni de gestió documental entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Perafort. L’objectiu de l’acord és que el consell proporcioni recursos humans als ajuntaments petits de la zona per mantenir el sistema d’arxiu i gestió documental. Al llarg dels pròxims quatre anys, Perafort i Puigdelfí disposarà d’una persona tècnica arxivera que una vegada al mes es dedicarà a endreçar i conservar el fons documental tant públic com privat de la localitat. També s’encarregarà d’optimitzar l’espai dedicat a l’arxiu i facilitar-hi l’accés a la mateixa administració i a la ciutadania. El Consistori aportarà 2.000 € cada any pel servei.

Durant el Ple també es va aprovar per unanimitat l’ordenança municipal reguladora dels serveis funeraris i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de la Sala de Vetlles, que es troben disponibles per a la ciutadania a la seu electrònica de l’Ajuntament: perafort.eadministracio.cat. La segona va comptar amb una única abstenció del regidor de la FIC, Juan Navarrete, qui va argumentar que caldria un aclariment sobre el càlcul de l’estudi de costos. El cost de la taxa aprovada per ús de la Sala de Vetlles és de 200 €.

També per unanimitat es va donar compte de l’informe de despeses pendents d’aplicació de l’exercici 2022 i de l’informe de control financer de beneficiaris de subvencions i ajuts de l’any 2023.