Per a sol·licitar-ho, podeu fer-ho de dues maneres:

    • Presencialment a l’Ajuntament en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores amb el següent model, junt amb la documentació justificativa pertinent.
    • Telemàticament les 24 hores amb certificat digital (DNIe o IDCAT) des de la Seu Electrònica municipal (http://perafort.eadministracio.cat/) i escollint el tràmit “Sol·licitud d’Ajuts als estudiants”, on s’adjuntarà tota la documentació necessària (Sol·licitud ajuts amb nom de l’Alumne, Mòdul ajuts, Núm. de Compte, Certificats estudis, etc.)

Consulta aquí les bases.